Monthly Archives: August 2014

Klimatmaxa

IMG_1347-0.JPG
Naturskyddsföreningen har lanserat en kampanj och en film under rubriken klimatmaxa. De vill sätta press på våra politiker att satsa mer på gröna alternativ. De vill ha tågboom, cykelchock och solrevolution 🙂

Jag kan inte mer än att hålla med, jag vill också se en förändring och en satsning på gröna alternativ och politikerna har en viktig roll!

Hjälp till att sprida kampanjen och filmen. Läs mer på Naturskyddsföreningens sida www.naturskyddsforeningen.se/klimatmaxa

Advertisements

Leave a comment

Filed under påverkan

Rent dricksvatten?!

20140703-195939-71979444.jpgHur rent är vårt dricksvatten egentligen? Väldigt rent om man jämför med många andra länder. Trots det rapporteras det med jämna mellanrum om kommuner som måste uppmana sina innevånare att inte dricka vattnet eller koka det först. Och trots det så har det visat sig genom två stora studier (2005 och 2007) att dricksvattnet i Stockholms län innehåller läkemedelsrester.

Nu var det dock inga större mängder som hittades och riskerna med detta anses vara obefintlig.  Nedanstående citat är hämtat på svensktvatten.se Läs mer via denna länk: http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/Takt-till-kran/Kemiska-amnen/Lakemedel/

Enligt medicinsk expertis innebär halterna som påvisats ingen hälsorisk då mängderna är mikroskopiska. För att få en dygnsdos verksamt ämne motsvarande 1 tablett Sobril, som är ett lugnande medel, krävs det att man dricker 2 liter vatten varje dag i 7000 år. Eller annorlunda uttryckt, om man under ett dygn dricker vatten motsvarande minst en 25 meters simbassäng får man i sig en dygnsdos!

Så, inget att oroa sig för då? Jag tycker inte det känns ok att det ska finnas några kemikalierester överhuvud taget i vårt dricksvatten. Här har man också endast tittat på en kemikalie/ett ämne för sig och man tar ingen hänsyn till övriga kemikalier/ämnen kroppen dagligen får i sig och hur dessa reagerar tillsammans (cocktaileffekten) eller hur små mängder kemikalier/ämnen påverkar våra kroppar på lång sikt. Jag vill ogärna få i mig kemikalier/läkemedelsrester från mitt dricksvatten och jag vill ogärna att min 1,5-åriga dotter (som har mindre kroppsvikt än en vuxen person och som dricker betydligt mer vatten per kilo kroppsvikt än en vuxen) ska få i sig dessa rester.

Jag har såklart inga bevis på att de kemikalierester som finns i mitt kranvatten skadar mig eller mina nära, men jag känner mig ändå skeptisk till hur lite kunskap vi ändå har kring hur små mängder och hur olika kemikalier tillsammans påverkar oss.

För att bl a slippa eventuella läkemedelsrester har jag därför valt att installera en vattenrenare/kranrenare i köket. Läs mer om den på coacha.se 

Intressanta artiklar om dricksvatten:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11148252.ab

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=442&artikel=5281770&playaudio=4162357

Leave a comment

Filed under mat